Linux en open source software specialist

Rutger van SleenSelkof is opgericht om op freelance-basis bedrijven in het MKB ondersteuning te bieden bij het gebruik van Linux, open source software en open standaarden. Mijn naam is Rutger van Sleen, ik ben eigenaar van Selkof en heb jarenlange ervaring als Linux systeembeheerder.

Met Selkof wil ik graag bedrijven helpen met het draaidende krijgen en houden van hun infrastructuur. Vooral kleine bedrijven die zich liever richten op hun eigen product, maar wel afhankelijk zijn van werkende computers en websites. Door gebruik te maken van open source/standaarden kan ik je hier aan helpen. De open standaarden zorgen er voor dat je niet gebonden bent aan één softwarepakket, omdat de bestanden ook door andere software ondersteund worden.